donderdag 22 januari 2015

Grachtenpand te Amsterdam [5]

Op de historische grachtenpanden zijn al veel variaties bedacht. Toch zijn er veel vergelijkingen, zoals het particuliere initiatief en de korrelgrote van de verkaveling te vinden tussen de traditionele grachtenpanden en hun 'hedendaagse' opvolgers. Het verschil wordt echter gemaakt in de verschijningsvorm. De typologische kenmerken, onder andere het verticale karakter, de driedelige repetitie en de ordening, zijn vervangen door een eigen en solistisch karakter. Typologische lijkt de benadering van de plint gehandhaafd. Deze heeft zowel in programmatische als architectonische zin een ander karakter. Elk ontwerp vertaald de typologische verschijningsvorm op geheel eigen wijze.

In dit ontwerp is de typologische verdeling in voor- en achterhuis als uitgangspunt genomen. Door de tussenruimte, die veelal voor opslag werd gebruikt, als kwaliteit te zien, ontstaat een bijzonder karakter. De tussenruimte wordt ineens een eigen ruimte, een bijzondere ruimte, een leefruimte.

donderdag 8 januari 2015

project.OLD [uitgevoerd bij Project.DWG]

Dat in Almere bijna iedereen zijn huis kan bouwen, bewijst de diversiteit in woningen. De snelgroeiende stad ligt op een steenworpafstand van de randstad, maar ook de Oostvaardersplassen. 

Precies op de grens van de stedelijke nieuwbouwwijk en de Oostvaardersplassen is project.OLD gerealiseerd. De particuliere woning is door Michiel de Wit van het kleinschalige architectenbureau Project.DWG,ontworpen. Tijdens mijn werkzaamheden als junior architect bij het bureau in 2011-2012 heb ik deze woning uitgewerkt. 


Het ontwerp kenmerkt zich als een helder en iconografisch vormgegeven villa. Door middel van onder andere doorkijken, binnentredend daglicht en verschillende vloerniveau’s ontstaat er een enorme rijkdom aan ruimtelijkheid.