dinsdag 29 november 2016

Schetsontwerp van de maand: November

Na aanleiding van het in juni gepresenteerde schetsontwerp betreffende de multifunctionele pergola aan de Westzijde van het pand gelegen aan de Meeuwenstraat 160 te Enschede, is BJ architectuur gevraagd ook mee te denken over het herpositioneren van de entree. Deze zal aan de Oostzijde van het pand gepositioneerd worden.


Beien is een bewonersinitiatief in Enschede Noord dat gevestigd is in een pand aan de Meeuwenstraat 160 te Enschede. Ondanks de oriëntatie en het gebruik van het kavel ligt de huidige entree aan de Westzijde van het pand. Door de entree in het zwaartepunt qua gebruik, zichtbaarheid en herkenbaarheid te positioneren wordt het gebouw toegankelijker. Deze is aan de Oostzijde gelegen. 

Door diverse interne en externe verbouwingen is de samenhang in architectuur ver te zoeken. De diversiteit in materiaalgebruik, ritmiek en openheid versterkt de onsamenhangendheid. Kenmerkend voor het pand is de afwisseling tussen puien en wanden. De wanden werken als schijven die de lokalen verdelen. In het nieuwe ontwerp is de werking van schijven verder door ontwikkeld. Deze geven richting aan het nieuwe ontwerp. Het luifel, het kenmerkende element van het nieuwe ontwerp, wordt gedragen door schijven en kolommen.
bestaande situatie

nieuwe situatie

bestaande plattegrond

nieuwe plattegrond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten